• 77

    Stanford Binet Zeka Testi

  • 29

    Stanford Binet Testi

  • 30

    Stanford Testi

STANFORD BİNET ZEKA TESTİ

 

Stanford Binet zeka testi Alfred Binet tarafından oluşturulmuştur. İlk formu 1905 yılında oluşturulmuştur. Daha sonra test yeterli bulunmadıkça 1908, 1911, 1916, 1937, 1960 ve 1986 yılında revizyona uğramıştır. Yani bilimsel ölçütler ışığında yenilenmiştir. Testin Türkçe’ye uyarlamasını ise Refia Şemin yapmıştır.

                   Test iki yaşında ki çocuklardan yetişkin bireylere kadar uygulanabilmektedir. Her yaşın kendine göre başlama noktası ve soruları vardır. Yani iki yaş çocuğu ile beş yaş çocuğu aynı noktadan başlamaz. Test özellikle iki ve altı yaş arasındaki çocuklar için kullanılmaktadır. Çünkü şu an için bu yaş döneminde uygulanabilen en geçerli testlerden biridir. Altı yaş üzeri çocuklar için daha güvenilir sonuçlar vermesi sayesinde WISC-R zeka testi önerilmektedir.

                   Stanford Binet zeka testinde iki yaştan itibaren başlayarak her altı ay için alt testler vardır. Bu 6 aylık aralıklarla ilerleyen alt testler 5 yaştan sonra birer yıl olarak devam etmektedir. Her alt testte 6 şar tane soru bulunmaktadır. Ve çocuklar teste kendi yaşının bir alt grubundan başlayarak devam etmektedir. Örneğin çocuk 3 yaşında ise 2 yaş altı ay bölümünden başlanır ve devam edilir.

               Testi psikiyatristler, psikologlar ve psikolojik danışmanlar uygulayabilir. Çünkü test bireyler ile birebir çalışma konusunda eğitim almış kişilerin yapması gereken bir testtir. Test sürecinde doğru bir yaklaşım sergilemesi ve iyi yönetmesi gerekmektedir. Aksi halde test süreci olumsuz ve sonuçsuz kalacaktır. Bir zeka testi uygulaması sürecinde eğer olumsuzluk yaşanırsa test ancak altı ay sonra tekrarlanabilir. Bu sebeple psikoloji alanında yetkin kişiler testi vermelidir.

         Test muhakkak uygun bir ortamda uygulayıcı ve çocuk yalnız yapılmalıdır. Odada dikkat dağıtıcı materyaller bulunmamalıdır. Eğer küçük yaş çocuklarına yapılıyorsa ve çocuk annenin veya babanın gitmesine aşırı tepkili ise hiç bir şekilde karışmamak kaydıyla anne veya baba odanın pasifize edilmiş bir köşesinde bekleyebilir.

                         Test sürecinde çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Bu materyaller test eğitimi sırasında uygulayıcılara verilmiştir. Ve sadece uygulayıcılarda bulunmalıdır. Çocuğu test öncesinde bu materyallerle karşı karşıya gelmesi testin sağlığını olumsuz etkileyecektir. Testi uygulayan uzman bu materyallerin yönetimini sağlayacaktır.

                            Test çocuğun performansına göre sürelerde değişebilir. ortalama 1 saat sürer ancak daha az veya daha çok sürebilir.

                         Test sonuçları ortalama iki veya üç gün içerisinde çıkar ve bir rapor halinde aileye sunulur. Ayrıca testi bir sağlık veya eğitim kurumu istemişse test kapalı bir zarf içerisinde o kuruma ulaştırılır. Aileye verilen rapor ile kurumlara verilen raporların farklı olmasının sebebi ise aileye verilen raporda puan yazmamasıdır. Bu etik kurallara aykırıdır bu yüzden aileye puan söylenmez.

                        Testin ücreti ile ilgili merkezimizi arayarak bilgi alabilirsiniz. Testi yaptırmadan önce muhakkak telefonda bilgi almalı ve randevu gün ve saatini netleştir melisiniz. Test öncesinde çocuk rahat giyinmiş, tok ve uykusunu almış olmalıdır. Çocuk teste getirilirken “Seni teste götürüyoruz.” , “Seni oyuna götürüyoruz.”, “Doğru yap.” gibi baskı beklenti oluşturacak cümleler söylememeliyiz. Onun yerine bir etkinliğe gittiğinizi söyleyebilirsiniz. Daha meraklı sorular gelir ise de yeteneklerini öğreneceğiz bu etkinlik ile diyebilirsiniz.

Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet Zeka Testi Nedir?

Stanford binet zeka testi, çocuklarda zeka gelişiminin saptanması amacı ile kullanılan zeka testidir. ilk defa 1916 yılında geliştirilen test Stanford Üniversitesinde , PSK. Lewis Terman tarafından geliştirilmiştir. “Stanford-Binet testi” oluşturulmuştur. 1960-1937 yılında revize edilmiş ve 1986 mevcut baskı haline getirilmiş ilk zeka testidir. Ülkemizde uygulanan baskısı 2003 baskısıdır. Orijinal hali Binet-Simon Ölçeği nin revize edilmesi ile uygulamaya geçmiştir. 2 ile 16 yaş aralığında geçerliliği vardır. Ülkemizde genellikle 6 yaşını doldurmuş çocuklarda wisc-r testi uygulanmaktadır. Stanford binet zeka testi ise 2-6 yaş aralığında uygulanır. 45 dk ile 90 dk arasında sürmektedir. Bu süre alt testlerinin uygulanması ile iki buçuk saate kadar çıkabilir.

Stanford Binet Zeka Testi Soruları

Stanford Binet Zeka Testi soruları yaş guruplarına göre soru sayısının arttığı bir testtir. bu soruların her biri toplam ay sayısına göre hesaplanmaktadır.

Örnek olarak 2 yaşında bir çocuk için her biri 1 aya karşılık bir soru yani 12 soru sorulur. Bu 3 ve 4 yaşlarında bu şekildedir. Çocuk 5 yaş ve üzeri ise bu sefer her iki aya karşılık 1 soru seklinde 6 soru eklenir.

Stanford Binet Testi yapılan bir çocuğun zeka seviyesi IQ değeri olarak aşağıda belirtilen tabloda ki gibi değerlendirilir. IQ değeri 15 ayrı alt testin yapılması ile ortaya çıkar. Bu alt testler aşağıda belirtilmiştir. Çocuğun yaş sınırına göre alt testlerin sayısı değişmektedir.

Yaş Aralığına Göre Stanford Binet Testi Soru Örnekleri

Bu test iki yaşını doldurmuş çocuklar ile başlar. aşağıda çocukların yaşlarına göre sorulan soru tiplerini tanıyalım.

2-3 Yaş çocuklarda el ile tanıma ve oyunlar

Örnek verirsek büyük küpler ile şekiller yapma

4 – 5 Yaş çocuklarda nesneleri tanıma

Örnek vermek gerekir ise gösterilen resim nedir, bu eşya nedir gibi

7 Yaşında çocuklar ile benzer ve farkları gösterme

Örnek iki resim arasındaki benzer yada farkları bulma

8 Yaşındaki çocuklara hafıza teknikleri

Örnek olarak anlatılan bir öyküyü tekrar hatırlaması ve anlatması gibi

 

Stanford Binet Zeka Testi Alt Testleri nelerdir?

Stanford Binet Testi 4 ana testten oluşur bu ana testler ise 15 alt testten oluşmaktadır. Bu 15 alt testin 6 tanesi tüm yaş guruplarına uygulanırken kalan testler yaş aralıklarına göre uygulanmaktadır. Sözcük Dağarcığı, Desen Analizi, Nicelik, Bellek ve Cümle Belleği alt testleri tüm yaş gruplarına uygulanmaktadır.

Ana Testler

Alt Testler

Sözel Muhakeme Sözel akıl yürütme
İşitsel Muhakeme Sözcük dağarcığı
Kantitatif Muhakeme Kavrama, saçmalıklar
Kısa Dönemli Bellek Sözel ilişkiler
Soyut/görsel akıl yürütme
Örüntü analizi, kopyalama
Matrisler
Kağıt kesme ve katlama
Niceliksel akıl yürütme
Nicelikler
Sayı dizileri
Kısa süreli bellek
Boncuk belleği
Cümle belleği
Sayı belleği
Nesne belleğidir

Stanford Binet Zeka Testi 5. Baskı (2003 yılı SB5)

stanford binet zeka testi

stanford binet zeka testi

Yıllar içinde zeka testleri uygulanan ülkenin dil değişimlerinden etkilenerek geri kalabilir. Bu nedenle belirli aralıklar ile testin güvenilirliği ölçülerek revize edilir. Ülkemizde 2003 yılında Stanford Binet Zeka Testi revize edilmiş  son hali kullanıma başlamıştır.

Stanford Binet Zeka Testi Puanlaması

Stanford Binet Zeka Testi Puanlaması

Puan Karşılığı

145-160 Çok Üstün Zekalı
130-144 Üstün Zekalı
120-129 Üstün
110-119 Yüksek Zekalı
90-109 Orta Zeka
80-89 Düşük Zekalı
70-79 Borderline Bozukluğu
55-69 Hafif Engelli Zeka
40-54 Gerilemiş Zeka

 

Yakaza Psikoloji - 0216 330 8017